B3. Woonsituatie vóór de opname

Bedoeling:

Het doel is om te bepalen of er personen zijn die beschikbaar zouden zijn om de cliënt hulp te verlenen.

Definities:

1. Alleenwonend – Een cliënt die alleen of met een huisdier leeft of die dakloos is (zelfs al verblijft hij/zij soms in een tehuis), wordt als ‘alleenwonend’ gecodeerd.

2. Samenwonend met echtgeno(o)t(e)/partner – Echtgeno(o)t(e), partner, vriend(in).

3. Samenwonend met echtgeno(o)t(e)/partner en andere(n) – Woont samen met echtgeno(o)t(e) of partner en andere(n), al dan niet familie.

4. Samenwonend met kind(eren) – Leeft alleen met kind(eren) of met kind(eren) en andere(n), maar NIET met een echtgeno(o)t(e)/partner.

5. Samenwonend met broer(s) of zus(sen) – Leeft alleen met broer(s) of zus(sen) of broer(s) of zus(sen) en andere(n), maar NIET met een echtgeno(o)t(e)/partner, kind(eren)

6. Samenwonend met verwant(e)(n) – Leeft met een verwant(e) (bijv. tante of oom) die geen echtgeno(o)t(e)/partner, kind, broer of zus is.

7. Samenwonend met niet-verwant(e)(n) – Leeft in groepsverband (bijv. pension, revalidatiecentrum, instelling, gevangenis) of deelt een woning met een niet-verwant(e)(n) (bijv. kamergenoot). Een cliënt die in bijvoorbeeld een daklozenopvangcentrum verblijft, valt niet onder deze categorie.

Procedure:

Probeer informatie te verkrijgen aan de hand van gesprekken met de cliënt of familieleden. Het kan ook nuttig zijn om het klinisch dossier van de cliënt in te kijken.

Codering:

Kies het antwoord dat weergeeft met wie de cliënt op het moment van de opname samenwoont.
  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]