E1. Uiting - Zichzelf duidelijk maken

Bedoeling:

Het doel is het documenteren van het vermogen van de cliënt om verzoeken, behoeften, meningen en dringende problemen te uiten of te communiceren en om aan sociale communicatie deel te nemen, of het nu gaat om gesproken, geschreven en gebarentaal of een combinatie ervan.

Procedure:

Maak contact met de cliënt. Observeer en luister naar zijn/haar pogingen om met u te communiceren. Observeer de interacties tussen de cliënt en anderen in verschillende settings (bijv. individueel, in groep, met familieleden) en in verschillende omstandigheden (bijv. wanneer de cliënt rustig is of wanneer hij/zij geagiteerd is). Merk op dat dit item niet bedoeld is om verschillen in het begrijpen van een taal aan te pakken (bijv. cliënt die een taal spreekt waarmee de beoordelaar niet vertrouwd is).

Wees voorzichtig bij het interpreteren van dit item (en item E2) als de cliënt de taal die in het ziekenhuis gewoonlijk gehanteerd wordt niet spreekt. In dat geval moet de cliënt met behulp van een tolk beoordeeld worden. Als de cliënt zich dankzij een tolk verstaanbaar kan maken (of in het geval van item E2 als de cliënt anderen begrijpt), moet dit item als ‘0’ gecodeerd worden.

Codering:

Geef de code in die overeenkomt met het meest correcte antwoord.

  • 0. Wordt begrepen – Uit ideeën zonder moeite
  • 1. Wordt gewoonlijk begrepen – Moeite om woorden te vinden of gedachten af te maken MAAR weinig of geen hulp nodig als voldoende tijd wordt gegeven
  • 2. Wordt vaak begrepen – Moeite om woorden te vinden of gedachten af te maken EN gewoonlijk hulp nodig
  • 3. Wordt soms begrepen – Vermogen beperkt tot het doen van concrete verzoeken
  • 4. Wordt zelden of nooit begrepen
Voorbeeld:
  • Jos heeft enkele dagen geleden een CVA gehad. Wanneer hij iets wil zeggen, kan hij zich verbaal moeilijk uiten en gissen de zorgverleners naar wat hij bedoelt door ja/neen vragen te stellen. Dit was vrij frustrerend voor Jos. Nu gebruiken ze pictogrammen en kan hij zich duidelijk maken als hij iets wil eten of drinken, naar het toilet moet enz.

Codering

Score 3 - Wordt soms begrepen (communicatie beperkt tot concrete verzoeken)

  Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]