L2. Eerder een doorligwonde gehad

Bedoeling:

cliënten die eerder al een doorligwonde gehad hebben, zelfs al is die voldoende genezen, lopen in de toekomst meer risico op huidaantasting of doorligwonden.

Definitie:

De cliënt heeft op een bepaald moment vóór zijn/haar opname een doorligwonde gehad. Dit item heeft ook betrekking op doorligwonden die genezen zijn of doorligwonden die ontstaan zijn vóór het begin van de aandoening die tot de huidige ziekenhuisopname geleid heeft en bij de opname nog steeds aanwezig zijn.

Codering:

Codeer alleen voor de premorbide periode.
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]