B4. Tijdspanne tussen gebeurtenis die tot deze opname heeft geleid en de opname

Bedoeling:

De bedoeling van dit item is om het zorgteam enig zicht te geven op de timing van de gebeurtenis die tot deze opname geleid heeft.

Definitie:

Tijdstip van het begin van de gebeurtenis/aandoening die de directe aanleiding tot de huidige opname was.

Procedure:

Kijk het medisch dossier van de patiënt in om zo het tijdstip van het begin van het probleem dat tot deze opname geleid heeft te kunnen bepalen. Beschouw item B1 (datum begin opname) als het referentiepunt. De patiënt of familieleden kunnen indien nodig voor opheldering zorgen.

Codering:

Kies het antwoord dat het best weergeeft gedurende welke periode de gebeurtenis die tot de opname geleid heeft zich voorgedaan heeft.
  • 0. In de laatste 7 dagen
  • 1. 8 tot 14 dagen geleden
  • 2. 15 tot 30 dagen geleden
  • 3. 31 tot 60 dagen geleden
  • 4. Meer dan 60 dagen geleden
  Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by NathalieWellens.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]