E2. Begrip - Anderen kunnen begrijpen

Bedoeling:

Het doel is om het vermogen van de cliënt om verbale communicatie te begrijpen te beschrijven, of het nu gaat om mondelinge of schriftelijke communicatie, gebarentaal of brailleschrift. Dit item beoordeelt niet alleen het vermogen van de cliënt om boodschappen te horen, maar ook zijn/haar vermogen om taal te verwerken en te begrijpen.

Definitie:

Dit item heeft betrekking op het vermogen van de cliënt om de inhoud van woorden op welke manier dan ook te begrijpen. Het omvat ook het eventueel gebruik van een hoorapparaat. Dit item heeft echter niet de bedoeling om te bepalen of het probleem gaat om het (niet) begrijpen van een bepaalde taal, zoals wanneer de moedertaal van de cliënt niet gelijk is aan de taal die gewoonlijk door anderen gebruikt wordt.

Procedure:

Ga met de cliënt om. Raadpleeg de directe zorgverleners (indien mogelijk zorgverleners uit alle verschillende shifts) en de familie en de logopedist(e) van de cliënt. Zie de opmerking in E1 betreffende het gebruik van een tolk.

Codering:

  • 0. Begrijpt – Duidelijk begrip
  • 1. Begrijpt gewoonlijk – Mist een deel of de bedoeling van de boodschap, MAAR begrijpt het grootste gedeelte van het gesprek
  • 2. Begrijpt vaak – Mist een deel of de bedoeling van de boodschap, MAAR kan het grootste gedeelte van het gesprek vaak begrijpen mits herhaling of uitleg
  • 3. Begrijpt soms – Reageert alleen goed op eenvoudige, directe communicatie
  • 4. Begrijpt zelden of nooit
  Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]