N2. Nazorg

Codering:

Codeer ‘ja’ of ‘nee’ naargelang behandeling of zorg na het ontslag al dan niet nodig is.
  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]