AC SECTIE D. COGNITIE

Het vaststellen van het zich herinneren van dingen door de patiënt, het samenhangend denken en het organiseren van de dagelijkse zelfzorg-activiteiten. Deze items zijn voor veel van de zorgplanbesluiten doorslaggevend. Lees verder
  Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]