G4. Verplichte bedrust

Bedoeling:

Het doel is om te bepalen of de cliënt om medische redenen verplichte bedrust moet houden.

Procedure:

Kijk of het medisch dossier van de cliënt bepaalde doktersadviezen bevat. Richt u tot het verzorgend personeel indien dergelijke documenten niet beschikbaar zijn.

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja
Voorbeelden:
  • Mevrouw S. is met heupfractuur in het ziekenhuis opgenomen. Ze krijgt last van urineretentie en daarom wordt bij haar een verblijfkatheter aangelegd. Er wordt een intraveneuze katheter geplaatst omdat ze gedehydrateerd was na thuis 24 uur op de grond gelegen te hebben. Gedurende de eerste 48 uur van de opname moet Mevrouw S. volledige bedrust houden. Vul code ‘1. Ja’ in: verplicht om na opname om medische redenen volledige bedrust te houden.
  • Meneer Y. is met een enorm gezwollen been in het ziekenhuis opgenomen. De zwelling bleek het gevolg van een diepe veneuze trombose te zijn. Meneer Y. moet in bed blijven tot de zwelling afneemt en de antistollingstherapie gestabiliseerd is. Vul opnieuw code ‘1. Ja’ in: verplicht om na opname om medische redenen volledige bedrust te houden.
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]