AC SECTIE J: GEZONDHEIDSTOESTAND

Het doel is het documenteren van de aanwezigheid van aandoeningen of symptomen die een invloed kunnen hebben op de huidige ADL-status, de cognitieve status, de gemoedstoestand of het gedrag, de medische behandelingen, verpleegkundige observatie of het risico op overlijden van de cliënt. De focus van deze sectie ligt op valincidenten, evenwicht, misselijkheid en pijnbestrijding.
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]