L1. Doorligwonde met hoogste ernstgraad

Bedoeling:

Dit item heeft als doel om de aanwezigheid van doorligwonden te registreren. Dat zal het controleren van de vooruitgang of achteruitgang van de wonden vergemakkelijken. Doorligwonden zijn ernstige secondaire aandoeningen, vooral bij cliënten die functionele mobiliteitsproblemen hebben of die, bijvoorbeeld ten gevolge van een operatie, het bed moeten houden.

Definitie:

De nummers van de volgende definities komen overeen met de nummers van de codes.
  • 1. Een niet-wegdrukbare roodheid van de intacte huid.
  • 2. Gedeeltelijke aantasting van de huidlagen die zich voordoet als een schaafwond, een blaar of een ondiepe krater.
  • 3. Volledige aantasting van de huidlagen, waarbij subcutaan weefsel zichtbaar wordt. Doet zich voor als een dieper krater met al dan niet ondermijning van aangrenzend weefsel.
  • 4. Uitgebreide aantasting van de huid en het subcutaan weefsel, waarbij spieren of bot zichtbaar worden.

Procedure:

Onderzoek of de cliënt doorligwonden heeft, zo ja, categoriseer ze volgens de beschrijvingen in de codes/definities. Het lichaam van de cliënt moet volledig onderzocht worden opdat geen enkele wond over het hoofd gezien zou worden. Als de cliënt meerdere doorligwonden heeft, codeer dan de meest ernstige wond.

Het beoordelen van een doorligwonde bij cliënten met een gekleurde huidtint vereist een speciale en doelgerichte beoordeling om een variatie in de huidskleur te kunnen waarnemen. Let op veranderingen in het aanvoelen of het uitzicht van weefsel in een gevoelige zone, bijvoorbeeld boven een uitstekend botgedeelte.

Codering:

Codeer de doorligwonde met de hoogste ernstraad.

  • 0. Geen doorligwonde
  • 1. Niet-wegdrukbare roodheid op om het even welke plaats (Graad 1:(info))
  • 2. Oppervlakkige beschadiging van huidlagen of blaarvorming (Graad 2:(info))
  • 3. Huiddefect (krater) met schade of necrose van huid of subcutis (Graad 3:(info))
  • 4. Uitgebreide aantasting en necrose van onderliggende en/of ondersteunende weefsels en structuren (Graad 4:(info))
  • 5. Ernst niet te bepalen door bijvoorbeeld grote hoeveelheid necrotische korst

Attachments

Decubitus1.jpg Info on Decubitus1.jpg 18551 bytes
Decubitus2.jpg Info on Decubitus2.jpg 14911 bytes
Decubitus3.jpg Info on Decubitus3.jpg 14800 bytes
Decubitus4.jpg Info on Decubitus4.jpg 24081 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]