O1. Schriftelijke wilsverklaringen

Bedoeling:

Het doel is het registreren van wettelijke wilsverklaringen, ofwel door de cliënt zelf ofwel door een wettelijke gemachtigde opgesteld, inzake de behandelingsopties van de cliënt. Opdat een wilsverklaring als geldig en bindend beschouwd zou worden, moet ze in het dossier van de cliënt goed gedocumenteerd zijn. Indien er geen vooraf afgelegde wilsverklaringen voorhanden zijn, moet het ziekenhuispersoneel de wensen van de cliënt met de cliënt en zijn/haar familie bespreken. Voor tegenstrijdigheden tussen de huidige wensen van de cliënt en gegevens in wettelijke documenten in het dossier van de cliënt moet onmiddellijk een oplossing gevonden worden.

Definities:

 • a) Wilsverklaring betreffende ‘reanimatie’ – In het geval van respiratoire insufficiëntie of hartfalen heeft de cliënt of gemachtigde (bijv. familielid of voogd) aangegeven dat er geen beroep gedaan mag worden op cardiopulmonale resuscitatie (CPR) of andere levensreddende procedures om de werking van de longen en het hart weer op gang te brengen.
 • b) Wilsverklaring betreffende ‘intubatie’ – De cliënt of gemachtigde heeft aangegeven dat er geen canule ingebracht mag worden om de ademhaling te vergemakkelijken (endotracheale tube, tracheale tube).
 • c) Wilsverklaring betreffende ‘invasieve behandelingen’ – De cliënt of gemachtigde heeft aangegeven dat er geen invasieve behandelingen mogen uitgevoerd worden (injectie, baxter).
 • d) Wilsverklaring betreffende ‘hospitalisatie’ – Een wilsverklaring die specificeert dat de cliënt niet gehospitaliseerd mag worden, ook niet als hij/zij een medische aandoening krijgt die normaal gezien hospitalisatie vereist. (Aangezien de cliënt momenteel wel in het ziekenhuis opgenomen is, moet misschien uitgezocht worden waarom/hoe dat is kunnen gebeuren.)
 • e) Wilsverklaring betreffende ‘sondevoeding en/of intraveneuze vochttoediening’ – Een wilsverklaring die omschrijft dat de cliënt niet op een kunstmatige manier gevoed wil worden (bijv. sonde, intraveneuze voeding) wanneer hij/zij niet meer in staat is om via de mond voedsel op te nemen.
 • f) Wilsverklaring betreffende medicatietoediening – Een wilsverklaring waarin aangegeven wordt dat de cliënt geen levensverlengende medicatie (bijv. antibiotica, chemotherapie) toegediend wil worden. Een dergelijke beperking kan echter erg ongeschikt zijn als die medicatie gebruikt zou kunnen worden om het welzijn van de cliënt veilig te stellen. Wanneer dat het geval is zou de wilsverklaring met de cliënt (als hij/zij daar nog toe in staat is) of de gemachtigde opnieuw bekeken moeten worden en moeten de wensen van de cliënt verduidelijkt worden.
 • g) Wilsverklaring betreffende enkel comfortzorg – Een wilsverklaring die aangeeft dat de cliënt alleen comfortzorg (bijv. wisselhouding, incontinentiezorg, pijnbestrijding) wil krijgen, geen invasieve of belastende behandelingen.
 • h) Wilsverklaring betreffende euthanasie
 • i) Wilsverklaring betreffende beperkingen van andere therapieën – Een wilsverklaring die specificeert dat de cliënt bepaalde medische behandelingen niet wil krijgen. Enkele voorbeelden zijn: bloedtransfusies, tracheotomie en fysieke fixatie. Dergelijke beperkingen kunnen echter ongeschikt zijn als het gaat om behandelingen die om palliatieve doeleinden (bijv. tegen pijn, braken, ...) gegeven worden. In zulke situaties zou de wilsverklaring met de cliënt (als hij/zij daar nog toe in staat is) of de gemachtigde opnieuw bekeken moeten worden en moeten de wensen van de cliënt verduidelijkt worden. Specificeer: ...

Dergelijke keuzes moeten goed gedocumenteerd zijn.

Procedure:

Het is noodzakelijk vertrouwd te zijn met de wettelijke status van elke vorm van wilsverklaring in de eigen rechtstaat. Controleer of het dossier van de cliënt gegevens over vooraf afgelegde wilsverklaringen bevat. Opdat een wilsverklaring als geldig en bindend beschouwd zou worden, moet ze in het dossier van de cliënt goed gedocumenteerd zijn.

Sommige cliënten zijn bij hun opname niet in staat om aan besluitvorming deel te nemen. Het personeel zou moeten proberen vast te stellen of de nieuwe opname al dan niet tot een wilsverklaring geleid heeft. Zonder een dergelijk document zouden beslissingen inzake de behandeling van de cliënt in overleg met de gemachtigde (gewoonlijk het meest verwante familielid/de meest verwante familieleden van de cliënt) genomen moeten worden. Indien er geen gemachtigde is of in geval van conflict kan er beroep gedaan worden op het wettelijk cascadesysteem voor vertegenwoordiging.

Codering:

Codeer alleen bij de opname.

 • 0. Niet bekend
 • 1. Bekend
  Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]