R2. Ontslagbestemming

Definitie:

Woonsituatie van de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis.

Codering:

 • 1. Woning/appartement/studio (eigen of gehuurd)
 • 2. RVT/ROB/WZC
 • 3. Serviceflat, aanleunwoning, kangoeroewoning
 • 4. Beschut of beschermd wonen.
 • 5. Revalidatiecentrum, hersteloord, SP-dienst
 • 6. Kortverblijf
 • 7. Psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch verzorgingstehuis of andere psychiatrische instelling
 • 8. Ziekenhuis (ander dan huidig ziekenhuis)
 • 9. Thuisloos, dakloos
 • 10. Ander (bijv. klooster, penitentiaire instelling…) Specificeer:
 • 11. Overleden
  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]