P2. Gebieden waarop hulp werd verleend in de laatste 3 dagen

Bedoeling:

Het peilen naar de omvang en de inhoud van de mantelzorg.

Definities:

  • ADL-zorg - ADL omvat activiteiten als bedbeweeglijkheid, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten, toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden.
  • IADL-zorg - IADL omvat activiteiten als maaltijdbereiding, huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen, telefoongebruik, winkelen en vervoer.
  • Advies of emotionele steun - Iedereen gaat op een eigen manier om met het verlies van gezondheid en de verandering die dit met zich meebrengt. Er kunnen emoties naar boven komen, zoals verdriet, onmacht, angst, onzekerheid, kwaadheid, schaamte, eenzaamheid of schuld. Ook de aard van de ziekte of de beperking, de duur en de zwaarte van de zorg zijn aspecten die van invloed zijn op de manier waarop men met gevoelens omgaat. Advies en emotionele steun zijn van groot belang bij dit verwerkingsproces.

Proces:

a. ADL-zorg

Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of er hulp werd verleend bij bedbeweeglijkheid, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten, toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden. De hulp kan variëren van “er zijn voor het geval dat” (of uit veiligheidsoverwegingen) tot het geven van complete ADL-zorg.

b. IADL-zorg

Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of er hulp werd verleend bij de maaltijdbereiding, het huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen, telefoongebruik, winkelen en vervoer. De hulp kan variëren van licht huiswerk tot het doen van al het winkelen en het gehele huishouden.

c. Advies of emotionele steun

Vraag ook of er advies of emotionele steun werd verleend.

Codering:

Codeer op de 3 gebieden waarop hulp werd verleend door de mantelzorgers (1 en 2).
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]