J1. Valincidenten

Bedoeling:

Het is de bedoeling om te bepalen of de cliënt in de laatste 90 dagen gevallen is en hoeveel valpartijen er zich in de laatste 30 dagen voorgedaan hebben. cliënten die minstens één keer gevallen of bijna gevallen zijn lopen meer risico om in de toekomst te vallen. Valincidenten kunnen een neveneffect zijn van bepaalde medicatie die gebruikt wordt om psychiatrische aandoeningen te behandelen.

Definitie:

Een valincident is een gebeurtenis waarbij de cliënt onbedoeld op de grond/vloer of op een ander lager gelegen niveau terechtkomt. Een ‘bijna-valincident’, waarbij de cliënt zichzelf kan ‘opvangen’ alvorens op de grond/een lager niveau terecht te komen, wordt dus niet als een valincident beschouwd.

Procedure:

Vraag de cliënt of hij/zij in de laatste 90 dagen gevallen is. Verifieer dat indien nodig bij zorgverleners en familieleden. Merk op dat u alleen moet nagaan hoeveel valincidenten er zich in de laatste 30 dagen voorgedaan hebben.

Codering:

Codeer alleen bij de opname.
  • 0. Geen valincident in de laatste 90 dagen
  • 1. Geen valincident in de laatste 30 dagen, maar wel 31-90 dagen geleden
  • 2. Eén valincident in de laatste 30 dagen
  • 3. Twee of meer valincidenten in de laatste 30 dagen
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]