D3. Periodiek verward denken of bewustzijn

Bedoeling:

Het doel is de registratie van gedragssymptomen die op de aanwezigheid van een delier zouden kunnen wijzen. Een delier wordt vaak door een te behandelen aandoening veroorzaakt, zoals een infectie, of treedt op als een reactie op medicatie.

De kenmerken van een delier uiten zich vaak in het gedrag en kunnen daarom waargenomen worden. Verstoord denken kan zich bijvoorbeeld uiten in irrelevante, incoherente spraak. Andere gedragingen worden in de definities hieronder besproken.

Een recente en misschien snelle cognitieve achteruitgang is kenmerkend voor een delier (acute verwardheid), dat omkeerbaar kan zijn als het tijdelijk opgespoord en behandeld wordt. Symptomen van een delier zijn vaak makkelijker op te sporen bij cliënten die bij het begin van het onderzoek een intacte cognitieve functie hebben. Wanneer de cliënt vóór het onderzoek al cognitieve stoornissen had of gedragssymptomen (bijv. rusteloosheid, roepen) vertoonde, is het moeilijker om symptomen van een delier op te sporen. Ondanks die moeilijkheid is het bij dergelijke cliënten toch mogelijk om symptomen van een delier op te sporen door goed te letten op recente veranderingen in het normale functioneren. Een cliënt die bijvoorbeeld gewoonlijk luidruchtig of uitdagend is kan plots rustig, lethargisch en onoplettend worden. Omgekeerd kan iemand die normaal rustig en tevreden is opeens rusteloos en luidruchtig worden. Ook kan een cliënt die gewoonlijk zijn/haar weg in het ziekenhuis vindt ineens beginnen te verdwalen.

Het is belangrijk om te weten dat de toestand van cliënten met een delier vaak van uur tot uur varieert. cliënten met een delier kunnen nu en dan schijnbaar ‘normale’ periodes hebben. Daarom is het van essentieel belang om, wanneer er ook maar een beetje vermoed wordt dat de cliënt geestelijk labiel is, te spreken met anderen die gedurende de voorbije 24 uur voor de cliënt gezorgd hebben.

Definities:

  • a. Gemakkelijk afgeleid – bijv., heeft soms moeite de aandacht erbij te houden; dwaalt af
  • b. Episodes van onsamenhangend praten - bijv., kraamt onzinnige irrelevante dingen uit, springt van de hak op de tak, verliest gedachtegang
  • c. Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag - bijv., soms beter, soms slechter

Procedure:

Praat met de cliënt op een uiterst zorgvuldige manier en let op elk symptoom. Daar die symptomen van uur tot uur kunnen variëren, is het belangrijk om ook met personeelsleden te spreken die gedurende de voorbije 24 uur voor de cliënt gezorgd hebben. Het is niet ongewoon dat bepaalde symptomen tijdens het gesprek met de cliënt afwezig en op andere momenten (vooral ’s nachts) aanwezig zijn. Kijk daarom in het medisch dossier van de cliënt, aangezien het niet altijd mogelijk is om bijvoorbeeld met het nachtpersoneel te praten. Om te bepalen of de huidige geestelijke toestand van de cliënt afwijkt van zijn/haar normale functioneren is het belangrijk om te praten met personeels- en familieleden die de cliënt goed kennen.

Codering:

  • 0. Gedrag niet aanwezig
  • 1. Gedrag aanwezig, niet anders dan gewoonlijk
  • 2. Gedrag aanwezig, lijkt anders dan gewoonlijk (bijv. plots begonnen of aan het verslechteren; anders dan enkele weken geleden)
Voorbeeld:
  • Mevrouw K. is 92 jaar en al dertig jaar weduwe. Ze is ten gevolge van een hartaandoening erg hulpbehoevend en werd in het ziekenhuis opgenomen. Volgens familieleden is mevrouw K. de laatste twee dagen ‘zichzelf niet geweest’. Ze doet overdag vaker en langer dan gewoonlijk een slaapje. Ze is moeilijk te wekken en mompelt steeds eens ze wakker is. Ze heeft het ook moeilijk om haar aandacht te houden bij wat ze aan het doen is. Bijvoorbeeld: gewoonlijk eet ze zoals het hoort, maar nu pulkt ze aan haar maaltijd alsof ze niet weet wat ze met een vork moet aanvangen. Vervolgens stopt ze en sluit ze na enkele minuten haar ogen. Ook is ze ’s nachts wakker geworden in de veronderstelling dat het dag was. Ze heeft naar het personeel geroepen en geëist haar naar haar (overleden) man te brengen. Al driemaal werd ze betrapt toen ze via het voeteneinde uit haar bed probeerde te klauteren.

Codering

a.Gemakkelijk afgeleid: 2 (aanwezig, nieuw)

b.Episoden van onsamenhangend praten 2 (aanwezig, nieuw)

c. Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag 2 (aanwezig, nieuw)

  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]