E4. Zicht

a) Gezichtsvermogen bij voldoende licht (met bril of ander visueel hulpmiddel indien gebruikt)

Bedoeling:

Het doel is de evaluatie van het gezichtsvermogen en de gezichtsbeperkingen van de cliënt bij opname. Daarbij wordt uitgegaan van een adequate verlichting en van het eventuele gebruik van visuele hulpmiddelen (bijv. bril, vergrootglas).

Definities:

Gezicht – Het vermogen om te zien bij voldoende licht en eventueel met behulp van een bril of een ander visueel hulpmiddel.

Voldoende licht – Voldoende licht voor een cliënt met een normaal gezichtsvermogen.

Procedure:

Vraag het verplegend personeel (indien mogelijk personeel uit de verschillende shifts) of de cliënt blijk gegeven heeft van veranderingen in zijn/haar gebruikelijke gezichtsvermogen. Stel de cliënt vervolgens vragen over zijn/haar gezichtsvermogen. Controleer de nauwkeurigheid van de antwoorden door de cliënt te vragen in een boek of krant naar de gewone letters te kijken (met behulp van een bril of vergrootglas als de cliënt daar om van dichtbij te kijken gewoonlijk gebruik van maakt). Vraag de cliënt vervolgens om luidop te lezen, te beginnen met de grote krantenkoppen en te eindigen met de kleinste lettertjes. Hou rekening met het feit dat sommige cliënten analfabeet zijn. Vraag de cliënt in dat geval om luidop afzonderlijke letters van verschillende grootte of nummers (bijv. data of paginanummers) te lezen of om de onderdelen van kleine afbeeldingen te benoemen. Als de cliënt niet in staat is om te communiceren of om uw instructies op te volgen, observeer dan zijn/haar oogbewegingen om te zien of de ogen bewegingen en voorwerpen lijken te volgen. Hoewel het daarbij om grove metingen van de gezichtsscherpte gaat, kunnen dergelijke observaties toch van nut zijn bij het beoordelen van het gezichtsvermogen van de cliënt.

Codering:

Geef de code in die overeenkomt met het meest correcte antwoord.

  • 0. Voldoende – Ziet details, kan ook normale letters in kranten/boeken lezen
  • 1. Minimale moeite – Kan in kranten/boeken alleen grote letters lezen
  • 2. Matige moeite – Beperkt gezichtsvermogen; kan geen krantenkoppen lezen, kan wel voorwerpen in zijn/haar omgeving herkennen
  • 3. Ernstige moeite – Niet zeker of voorwerpen herkend worden, ogen lijken voorwerpen wel te kunnen volgen (vooral mensen die voorbijlopen); ziet alleen licht, kleuren of vormen
  • 4. Blind – Ogen lijken voorwerpen niet te volgen; geen gezichtsvermogen
Sommige cliënten met ernstige cognitieve beschadiging kunnen niet aan een onderzoek van hun gezichtsvermogen deelnemen omdat ze niet in staat zijn om instructies op te volgen of om u te zeggen wat ze zien. Velen onder hen lijken de bewegende voorwerpen in hun omgeving echter wel met hun ogen te volgen. Vul in dat geval code ‘3. Ernstige moeite’ in. Gezien de omstandigheden is dat de beste beoordeling die u in de klinische setting kunt uitvoeren.

b) Gebruik bril of ander visueel hulpmiddel

Bedoeling:

Het doel is om te noteren of de cliënt een visueel hulpmiddel gebruikt, ongeacht of dit een bril, lenzen, een loep of een ander hulpmiddel is.

Codering:

0. Nee

1. Ja

  Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]