B2. Verblijfplaats vóór de opname

Bedoeling:

Informatie over de woonsituatie van de cliënt op het moment van de opname in kaart brengen. Die woonsituatie kan langdurig of tijdelijk van aard zijn.

Definities:

1. Woning/appartement/studio (eigen of gehuurd)

2. RVT/ROB/WZC

3. Serviceflat, aanleunwoning, kangoeroewoning

4. Beschut of beschermd wonen.

5. Revalidatiecentrum, hersteloord, SP-dienst

6. Kortverblijf

7. Psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch verzorgingstehuis of andere psychiatrische instelling

8. Ziekenhuis (ander dan het huidige ziekenhuis)

9. Thuisloos, dakloos

10. Ander (bijv. klooster, penitentiaire instelling…)

Procedure:

Probeer informatie te verkrijgen aan de hand van gesprekken met de cliënt en familieleden. Het kan ook nuttig zijn om het dossier van de cliënt in te kijken.

Codering:

a. Opgenomen vanuit [1]

b. Gebruikelijk woonverblijf

Kies het meest toepasselijke antwoord en specificeer naam en stad/gemeente

[#1] Aangezien het antwoord op B2a wordt gebruikt bij de berekening van resultaten is het toch noodzakelijk om deze vraag te beantwoorden (over te nemen) op elke beoordeling.

  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]