InterRAI HC België

Het "interRAI-beoordelingsinstrument" voor de thuiszorg in België, versie 2.0 van 2008-09-17. Lees verder

Voor het volledig handboek van de interRAI Home Care (inclusief de inleidende hoofdstukken gevolgd door de Secties) verwijzen we graag naar de Downloads.

Hieronder wordt een overzicht van de HC-Secties weergegeven (klik voor een snelle consultatie op " << " of op de " Links " voor meer uitgebreide informatie):

  Page Info My Prefs
This page (revision-211) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]