U2. Datum waarop de beoordeling volledig was afgerond

Codering:

Vul de datum in waarop de beoordeling geheel was afgerond. Als de maand of dag slechts uit één cijfer bestaat, gebruik dan een voorloopnul.
Bijvoorbeeld: 9 september 2007 moet als volgt worden ingevuld:

Attachments

datumU2.jpg Info on datumU2.jpg 4311 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]