O1. Wettelijk vertegenwoordiger

Bedoeling:

Om vast te stellen of de cliënt richtlijnen heeft afgegeven hoe de zorg moet worden verleend in het geval dat hij of zij niet meer in staat is dit zelf aan te geven.

Definities:

Wettelijk vertegenwoordiger: persoon die wettelijk voor de cliënt verantwoordelijk kan zijn.

Codering:

Codeer het juiste antwoord.
  • 0. Nee, als er geen wettelijk vertegenwoordiger is aangesteld.
  • 1. Ja, als er wel een wettelijk vertegenwoordiger is aangesteld.

Attachments

Owet0.jpg Info on Owet0.jpg 7073 bytes
Owet1.jpg Info on Owet1.jpg 39570 bytes
Owet2.jpg Info on Owet2.jpg 50732 bytes
Owet3.jpg Info on Owet3.jpg 57458 bytes
Owet4.jpg Info on Owet4.jpg 56857 bytes
Owet5.jpg Info on Owet5.jpg 52959 bytes
Owet6.jpg Info on Owet6.jpg 2819 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]