A12. Verblijfplaats op het tijdstip van beoordeling

Bedoeling:

Het vastleggen van de verblijfstoestand van de cliënt bij verwijzing. De verblijfstoestand kan langdurig of tijdelijk zijn.

Definities:

 • 1. Woning, appartement of studio (eigen of gehuurd, alleen of met anderen)
 • 2. Woning van (de) kind(eren)
 • 3. Woning van andere mantelzorger(s) (niet van kind(eren))
 • 4. Rusthuis of bejaardentehuis (ROB-bed)
 • 5. Woon- en zorgcentrum (WZC), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of bejaardentehuis (RVT-bed)
 • 6. Serviceflat, aanleunwoning of kangoeroewoning (“zelfstandige” woning in de nabijheid van een RVT, …waardoor men gemakkelijk kan gebruik maken van allerhande diensten)
 • 7. Beschut of beschermd wonen (heeft als doel om een thuis te bieden aan mensen die omwille van psychische problemen niet of nog niet zelfstandig kunnen wonen)
 • 8. Medisch-pedagogische instelling (MPI), orthopedagogische instelling of instelling voor verstandelijk gehandicapten
 • 9. Psychiatrisch ziekenhuis of psychiatrische instelling
 • 10. Revalidatiecentrum, hersteloord of SP-dienst
 • 11. Ziekenhuis
 • 12. Kortverblijf
 • 13. Palliatief centrum
 • 14. Penitentiaire instelling
 • 15. Klooster
 • 16. Thuisloos of dakloos
 • 17. Andere

Proces:

Kijk in het cliëntdossier. Als het daar niet in staat, vraag het dan aan de cliënt of zijn/haar familie.

Codering:

Kies één antwoord en vul de juiste code in; specificeer eventueel.
  Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]