F6. Houding ten opzichte van zorgverleners

Bedoeling:

Het bepalen van de houding van de cliënt ten opzicht van zorgverleners tijdens de dagelijkse omgang en zorgverlening in de laatste 90 dagen.

Definities:

  • a. Reageert positief op lichamelijk contact (hand vasthouden, arm om zich heen, knuffel) - Verandering van de houding kan wijzen op een gewijzigde gemoedstoestand, achteruitgang, … en een andere benadering noodzakelijk maken.
  • b. Werkt mee tijdens de dagelijkse omgang en zorgverlening – Kan bepalend zijn voor de accenten die moeten gelegd worden tijdens de zorgverlening.

Proces:

Vraag na bij meerdere bronnen; familie, zorgverleners, …

Codering:

Codeer het juiste antwoord
  • 0. Altijd
  • 1. Vaak
  • 2. Soms
  • 3. Zelden
  • 4. Nooit
  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]