A6. Tijd sinds laatste ziekenhuisverblijf

Bedoeling:

Het vastleggen van de tijd die verstreken is sinds de meest recente ziekenhuisopname. Dit is een maat voor klinische stabiliteit en het zorgtraject.

Proces:

Kijk in het cliëntdossier. Indien aanwezig, zijn de ziekenhuisontslagbrieven over het algemeen de meest efficiënte manier om aan deze informatie te komen. Indien nergens vastgelegd, vraag het dan aan de cliënt of de familie.

Codering:

Bereken het aantal dagen tussen het meest recente ziekenhuisverblijf in de laatste 90 dagen en nu. Codeer 0 als de cliënt niet in een ziekenhuis is opgenomen geweest in de laatste 90 dagen.
  • 0. Geen ziekenhuisopname in de laatste 90 dagen
  • 1. 31 tot 90 dagen geleden
  • 2. 15 tot 30 dagen geleden
  • 3. 8 tot 14 dagen geleden
  • 4. In de laatste 7 dagen
  • 5. Nu in het ziekenhuis
  Page Info My Prefs
This page (revision-41) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]