De interRAI HC (Home Care) is een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar persoonsgericht beoordelingssysteem dat informatie biedt over en een leidraad wil zijn bij een allesomvattende thuiszorgplanning. Via een evaluatie van de behoeften, de sterke punten en de voorkeuren van de cliënt richt het systeem zich vooral op het functioneringsvermogen en de levenskwaliteit van de cliënt. Dankzij het systeem wordt het eveneens makkelijker om cliënten, indien nodig, door te verwijzen. Wanneer het systeem vaak gebruikt wordt, vormt het de basis voor een "outcome based" beoordeling van de reactie van de cliënt op een bepaalde zorg of dienst. De interRAI HC kan gebruikt worden voor het beoordelen van cliënten met chronische zorgbehoeften, alsook voor het beoordelen van cliënten met postacute zorgbehoeften (bijvoorbeeld na hospitalisatie of in een situatie waar thuis heel wat acute zorgen worden toegediend). De interRAI HC is compatibel met de andere beoordelings- en probleemidentificerende instrumenten van interRAI. Een dergelijke compatibiliteit bevordert de continuïteit van zorgverlening via een consistent beoordelingssysteem en stimuleert een persoonsgerichte evaluatie eerder dan een fragmentarische beoordeling die op specifieke items gericht is.

De interRAI HC bestaat uit het interRAI-beoordelingsinstrument voor thuiszorg met instructies bij de verschillende items en de CAP’s voor zorgplanning :

  • Het interRAI-beoordelingsinstrument voor thuiszorg is een gestandaardiseerde minimumbeoordeling (MDS - Minimum Data Set) dat de thuiszorgverlener in staat stelt om de belangrijkste aspecten van het functioneringsvermogen, de geestelijke en lichamelijke gezondheid, de maatschappelijke hulp en het gebruik van dienstverlening op verschillende tijdstippen te beoordelen. Bepaalde interRAI-thuiszorgitems identificeren ook cliënten die baat kunnen hebben bij een verdere evaluatie van specifieke problemen of risico’s op functionele achteruitgang. Die items, ook wel "triggers" genoemd, koppelen de interRAI HC aan een reeks probleemgerichte CAP’s.
  • De CAP’s (Klinische Analyseprotocollen) bevatten algemene richtlijnen voor een verdere beoordeling en geïndividualiseerde zorgen en diensten. Afhankelijk van de zorgsetting richten de CAP’s zich op heel wat verschillende domeinen (bijv., klinische, mentale gezondheid, psychosociale, lichamelijk functioneren, ...). Een cliënt die thuiszorg krijgt "triggert" (of activeert) gemiddeld ongeveer 10 van de 30 CAP’s [1]. Uw doel is om die informatie te gebruiken om zodoende tot een geschikt zorgplan te komen. Waar mogelijk en nodig moet u voor de vereiste hulpverlening zorgen of de cliënt naar de geschikte specialist doorverwijzen. Tegelijkertijd beseffen we ook dat professionele thuiszorgverleners soms moeten werken binnen een programma waarin terugbetalingssystemen of bevoegdheidsvereisten hun zorgmogelijkheden beperken. Het kan zijn dat u niet onmiddellijk aan alle verschillende zorgbehoeften tegelijk kan voldoen. Toch kan een allesomvattende beoordeling van de sterke punten en de behoeften van de cliënt nuttig zijn bij het plannen van diensten en het beoordelen van de resultaten van een programma.

Overheidsinstanties van over de hele wereld gebruiken de interRAI HC, hetzij in zijn totaliteit (met of zonder toegevoegde items die specifiek zijn voor een bepaald land), hetzij met kleine lokale aanpassingen. De interRAI HC wordt eveneens door een aantal privéorganisaties toegepast.

[#1] Het aantal CAP's dat in België wordt gebruikt kunt u terugvinden onder Clinical Assessment Protocols (CAP's).

  Page Info My Prefs
This page (revision-45) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]