U1. Naam van de beoordelingsverantwoordelijke

In de BelRAI-webapplicatie is het voldoende om de naam van de beoordelingsverantwoordelijke in te vullen (een logging houdt verder alle noodzakelijke gegevens bij).

Voor de papieren (pdf-) versie geldt evenwel:

Bedoeling:

Degene die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van de interRAI HC-beoordeling moet bij afronding hiervoor een handtekening plaatsen.

Proces:

Verscheidene mensen kunnen verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de cliënt. Vooraleer de RAI-eindverantwoordelijke het beoordelingsinstrument ondertekent, moet hij/zij garanderen dat de beoordeling door de geschikte professionele gezondheidswerkers en op de juiste manier uitgevoerd werd. Het instrument moet ondertekend en van een datum voorzien worden wanneer alle aspecten van de beoordeling ingevuld zijn.

Codering:

De RAI-eindverantwoordelijke moet met zijn of haar naam op de aangegeven ruimte het formulier ondertekenen. Daarmee geeft hij/zij aan dat de beoordeling compleet en volledig afgerond is.
  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]