B2. Opgenomen geweest in de afgelopen 5 jaar

Bedoeling:

Het vastleggen van eerdere ervaringen met het leven in een instelling of in groepsverband.

Definities:

  • a. Bejaardentehuis, rust- en verzorgingstehuis, woon- en zorgcentrum – De cliënt verbleef al eerder in een verzorgingsinstelling.
  • b. Serviceflat, aanleunwoning, assistentiewoning en andere gelijkaardige woonvorm - Woonomgeving buiten een instelling die een woonomgeving integreert met wisselende graden van ondersteunende diensten zoals: toezicht, ziekenverzorging, huishouden, maaltijdverstrekking, vervoer, enzovoort.

  • c. Voorziening voor personen met een handicap – Bijv., een instelling voor verstandelijke of ontwikkelingsgehandicapten, zorgvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, groepswonen.
  • d. Psychiatrisch ziekenhuis of psychiatrische eenheid in een ziekenhuis – Bijv., geestelijke gezondheidszorginstelling, psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.
  • e. Woonvorm voor personen met langdurige psychische problemen - Bijv., beschut wonen.

Proces:

Neem het opnamedossier door. Vraag er de cliënt of familie naar. Informeer bij de arts van de cliënt.

Codering:

Codeer voor alle settings waar de persoon heeft verbleven in de 5 JAAR voorafgaand aan de datum waarop de persoon voor de eerste keer naar deze zorgorganisatie werd verwezen.
  • 0. Nee
  • 1. Ja

  Page Info My Prefs
This page (revision-49) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]