A4. Wensen en noden van de cliënt met betrekking tot voeding, wassen, ....

Bedoeling:

Om eventuele specifieke wensen en noden of gewoonten met betrekking tot voeding, wassen, ... in een vroeg stadium vast te leggen. Het item stelt de cliënt in de gelegenheid zijn of haar stem te laten horen. De zorgverlener weet daarmee beter wat de cliënt wenst en hoe de zorgverlening beter op hem of haar kan worden afgestemd. Later kunnen de wensen van de cliënt veranderen. Dit item maakt daarom deel uit van de opnamebeoordeling en elke daaropvolgende beoordeling.

Definitie:

Gebruik de beschikbare ruimte om vast te leggen welke wensen of noden de cliënt heeft met betrekking tot voeding, wassen, .... Deze zaken kunnen verband houden met de culturele achtergrond of de religieuze beleving van de cliënt.

Proces:

Stel de vraag zo algemeen mogelijk. Vraag bij herbeoordelingen of de cliënt tevreden is met zijn of haar ervaring en of hij of zij veranderingen wenst met betrekking tot de zorgverlening. Sommige cliënten kunnen aangeven dat ze het niet weten. Elk antwoord is goed. Als de cliënt u om verduidelijking vraagt over wat mag worden verwacht, volg dan het gebruikelijke beleid van uw instelling voor het beantwoorden van dergelijke vragen.

Codering:

Gebruik de ruimte om het antwoord van de cliënt weer te geven. Vul "GEEN" in als de cliënt geen specifieke wensen of noden kan formuleren.
  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]