A3. Beoordelingsreferentiedatum

Bedoeling:

Het vaststellen van een gemeenschappelijke referentiedatum die door de beoordelende zorgverleners voor alle items gebruikt moet worden. Alhoewel zorgverleners op verschillende dagen aan de uitvoering van de interRAI HC van een cliënt kunnen werken, zorgt de beoordelingsreferentiedatum voor een gemeenschappelijkheid in de beoordelingsperiode. Op die manier wordt gegarandeerd dat alle beoordelingsitems over de toestand en de behandeling van de cliënt en het gebruik van hulpmiddelen naar dezelfde tijdsperiode verwijzen.

Definitie:

Beoordelingsreferentiedatum: Het specifiek eindpunt van de interRAI HC-beoordeling of observatieperiode. Bijna alle HC-items verwijzen naar de toestand van de cliënt gedurende een aangewezen tijdsperiode, meestal de laatste 3 dagen voor de datum van het einde van de observatieperiode. De beoordelingsreferentiedatum legt het aangewezen eindpunt van de gemeenschappelijke observatie- of beoordelingsperiode vast. Alle HC-items verwijzen terug in de tijd vanaf dit eindpunt. Sommige items beslaan de periode van 3 dagen vóór de referentiedatum, andere items een periode van 30 dagen, enzovoort.

Codering:

Voor een beoordeling bij eerste opname, kan deze datum elke dag zijn beginnend met dag 3 na de opname, d.w.z. dag 4 van de zorgverlening (de eerst mogelijke beoordelingsreferentiedatum van de opnamebeoordeling). Selecteer voor een follow-up beoordeling een gemeenschappelijke referentiedatum binnen de periode waarin de beoordeling moet zijn uitgevoerd. Deze datum is het eindpunt waarnaar alle HC-items verwijzen.

Voor een opnamebeoordeling zal het zorgteam vermoedelijk al op de dag van opname in de zorgorganisatie beginnen met het verzamelen en vastleggen van informatie. CAP’s moeten binnen de vereiste periode voor volledige uitvoering van het interRAI HC-beoordelingsinstrument (binnen 4 dagen na opname) zijn doorgenomen.

Voor een herbeoordeling heeft het zorgteam waarschijnlijk een uitgebreide hoeveelheid gegevens ter beschikking. In zulke gevallen wordt meestal een observatieperiode van drie dagen in de agenda gepland. De datum waarop de observatieperiode eindigt is de beoordelingsreferentiedatum. Alle zorgverleners die aan de beoordeling deelnemen moeten het met elkaar eens zijn dat de beschrijving van de toestand van de cliënt de toestand in deze drie dagen weergeeft.

Gebruik het keuzemenu om de beoordelingsreferentiedatum vast te leggen.

Voorbeeld van een beoordelingsreferentiedatum voor een opnamebeoordeling:
  • De heer F. kwam op 10 mei 2007 bij uw zorgorganisatie terecht. Het beleid van uw organisatie is dat alle nieuwe beoordelingen op het eind van dag 4 van “opname” zijn afgerond. Het zorgteam besloot derhalve de observaties, interviews met de cliënt, familie en eventuele andere zorggevers in de eerste 3 dagen van “opname”uit te voeren. Gedurende deze tijd leggen ze hun bevindingen vast in het cliëntdossier en, waar van toepassing, op het interRAI HC-beoordelingsinstrument. Ze stellen het eindpunt voor de interRAI HC-observatieperiode op (bijvoorbeeld) 13 mei 2007 en het zorgteam neemt op dezelfde dag de CAP’s door.
  Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]