B1. Datum waarop de cliënt in deze (thuis)zorgorganisatie werd opgenomen

Bedoeling:

Het vastleggen van de datum waarop de zorgverlening voor de cliënt werd opgestart in deze (thuis)zorgorganisatie.

Proces:

Vul de datum in waarop de cliënt naar deze zorgorganisatie werd verwezen. Wanneer de organisatie geen verwijsbrief kreeg, vul dan de datum in waarop bekend werd dat een interRAI HC-beoordelingsinstrument (MDS) moet worden ingevuld. Kijk in het cliëntdossier. Als de gegevens onduidelijk of niet beschikbaar zijn, vraag ze dan op bij de opnameadministratie.

Codering:

Gebruik het keuzemenu om de datum vast te leggen.

  Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]