T1. Dag waarop de cliënt opnieuw in zorg is gekomen

Codering:

Vul de datum in van de dag waarop de cliënt opnieuw in de zorgorganisatie is opgenomen. Als de maand of dag slechts uit één cijfer bestaat, gebruik dan een voorloopnul.
Bijvoorbeeld: 7 augustus 2007 moet als volgt worden ingevuld:

Attachments

datumT1.jpg Info on datumT1.jpg 3938 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]