A11. Postcode van de gebruikelijke woonomgeving

Definitie:

Gebruikelijke woonomgeving - Het permanent woonadres van de cliënt. Dit woonadres omvat de eigen woning of appartement, zorgflat, beschermde woonomgeving of aanleunwoning.

Proces:

Neem het opnamedossier door. Vraag er de cliënt en zijn familieleden naar als dat uitkomt. Controleer de code bij degene die in de zorgorganisatie de opnameadministratie beheert.

Codering:

Vul één cijfer per hokje in, beginnend met het meest linkse hokje.

Attachments

PostcodeA11.jpg Info on PostcodeA11.jpg 1584 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]