This is version 204. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

InterRAI HC België

Het "interRAI-beoordelingsinstrument" voor de thuiszorg in België, versie 2.0 van 2008-09-17. Lees verder

Voor het volledig handboek van de interRAI Home Care (inclusief de inleidende hoofdstukken gevolgd door de Secties) verwijzen we graag naar de Downloads.

Hieronder wordt een overzicht van de HC-Secties weergegeven (klik voor een snelle consultatie op " << " of op de " Links " voor meer uitgebreide informatie):

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]