This is version 285. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Clinical Assessment Protocols (CAP's)

De nieuwe generatie Klinische Analyseprotocollen 2007 van interRAI worden hier voorgesteld.

Het team van BelRAI is verheugd de nieuwe interRAI CAP's (Clinical Assessment Protocols) of Klinische Analyseprotocollen te kunnen voorstellen voor gebruik bij de interRAI-beoordelingsinsturmenten voor thuiszorg en intramurale zorg. De nieuwe CAP’s kunnen ook met de instrumenten voor woonzorg en beschermd wonen en de vorige generatie beoordelingsinstrumenten, toegepast in verzorgingstehuizen (MDS 2.0) en bij thuiszorg (HC 2.0), gebruikt worden. We hopen dat daardoor alle clinici, of ze nu met de oude of de nieuwe instrumenten werken, van dit omvangrijk onderzoeksinitiatief kunnen profiteren. Lees verder

Voor het opstellen van de nieuwe generatie CAP’s werd uitgebreid onderzoek gedaan waarbij rekening gehouden werd met het meest recente bewijsmateriaal uit de wetenschappelijke literatuur, internationale praktische richtlijnen en informatiegeldigheid verschaft door vakdeskundigen van over de hele wereld.

Bepaalde aspecten, subsets of deelverzamelingen van de interRAI-beoordelingsinstrumenten fungeren als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een CAP uiteengezet wordt. Deze "CAP-triggers" werden geselecteerd om cliënten te identificeren die baat kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de CAP’s (potentieel van aanpassing of verbetering). CAP's informeren de zorgverlener waar en in welke mate de cliënt nog kan recupereren of verbeteren. Ze informeren ook indien dit potentieel er niet meer is. De zorgdoelen in de verschillende CAP's variëren en omvatten de mogelijkheid een probleem op te lossen, gevaar voor achteruitgang van de gezondheid te verminderen of een klimaat voor verbetering te scheppen.

De CAP’s behandelen problemen die zich over vier brede domeinen uitstrekken: hieronder vindt u de apart uitgewerkte CAP's. Ze bevatten zorgrichtlijnen die helpen de relevante, onderliggende problemen bij de cliënten te achterhalen met de bedoeling de zorgverleners toe te laten op een flexibele manier een holistische en hoogkwalitatieve zorgplanning te realiseren.

Het verfijnen van de zorgrichtlijnen zien we als een voortdurende inspanning daar ook de kwaliteit van de gegevens en de kennis – die van ons maar ook die van anderen – toeneemt. Om zo goed mogelijk aan te leunen bij de praktijk hebben we de intentie om de CAP’s steeds weer opnieuw te evalueren en te herzien, zowel op inhoudelijk vlak als op het gebied van de triggers.

Het gebruikershandboek van de interRAI Clinical Assessment Protocols (het CAP’s handboek dat na vertaling uit het Engels werd aangepast aan de specificiteiten van de Belgische zorgsectoren) kunt u vinden bij de Downloads.

In de tabel hieronder vindt u alle CAP’s per domein weergegeven.(Deze teksten zijn gelinkt aan de BelRAI-webapplicatie.)

Enkele CAP’s (vetgedrukt) werden nog extensiever uitgewerkt (betekenis, probleemstelling en richtlijnen) dan in het handboek is voorzien en kunnen reeds in die uitvoering worden geconsulteerd.
Voor de andere CAP's werden de richtlijnen voorlopig vervangen door een tekst uit het gebruikershandboek. Het is de bedoeling ook deze CAP’s in de toekomst extensief uit te werken en in dit schema aan te passen (klik hieronder op " << " en nadien op de Links).

Opmerking: "pc" voor de naam van de CAP impliceert "alleen voor palliatieve zorgen van toepassing".


Een overzicht van alle mogelijke activeringscodes per CAP, zoals die in de BelRAI-webapplicatie bij de resultaten worden weergegeven, kunt u vinden bij de Downloads.

Sommige documenten worden hier in PDF (Portable Document Format) beschikbaar gesteld. Indien u nog niet beschikt over Adobe Reader,
download hier dan eerst de recentste versie.

Attachments

Adobe.jpg Info on Adobe.jpg 1869 bytes
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]