Partners, wie zijn wij?

Het BelRAI-project, is een opdracht van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De inhoud van de webapplicatie BelRAI is samengesteld op basis van vorige onderzoeksprojecten (INTERFACE, BelRAI 2006, Acurate.be) en de huidige expertise van volgende projectmedewerkers:

LUCAS

In 1988 is LUCAS, centrum voor zorgonderzoek & consultancy, opgericht als een samenwerkingsverband tussen de KU Leuven en Caritas Catholica Vlaanderen. De opdracht van dit centrum bestaat uit onderzoek, vorming en dienstverlening in de zorg en in de internationale solidariteit. LUCAS is verantwoordelijk voor de Vlaamse versie van BelRAI.

ULg

Het Département des Sciences de la Santé Publique de l’Université de Liège (ULg) is verantwoordelijk voor de Franstalige (en Duitstalige) versie van BelRAI.

  Page Info My Prefs
This page (revision-78) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]