FYSIEKE FIXATIE-CAP

Deze CAP identificeert cliënten die aan fysieke fixatie onderworpen worden. Het betreft “elke handeling of het gebruik van materiaal die de bewegingsvrijheid beperkt en niet gemakkelijk kan worden verwijderd”, met inbegrip van passieve fixatie zoals stoelen die het afschuiven voorkomen (vb. geriatrische zetel). Het effect van de immobiliserende maatregelen op de cliënt is hier belangrijk, niet de reden waarom die toegepast worden. De doelstelling van deze CAP is het gebruik van deze immobiliserende maatregelen te beperken door het nemen van aangepaste initiatieven in overeenstemming met de fysieke en cognitieve capaciteiten van de cliënt. Lees verder

De Fysieke fixatie-CAP wordt geactiveerd (CAP code 1 of CAP code 2) wanneer de bewegingsvrijheid van de patiënt beperkt wordt door fixatiemateriaal. In het geval van "Fysieke fixatie-CAP code 0" wordt geen fixatiemateriaal gebruikt; toch is het uitermate belangrijk dat professionele zorgverleners weten dat een fixatie-arm beleid dient te worden nagestreefd door gebruik te maken van alternatieve middelen (negatieve outcomes bij gebruik van fixatiemateriaal!). Preventief werken is belangrijk en om dit te ondersteunen wordt hier ook de niet-geactiveerde Fysieke fixatie-CAP (code 0) weergegeven.

Home Care

Fysieke fixatie-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Long Term Care Facility

Fysieke fixatie-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Acute Care

Deze CAP wordt niet berekend voor de interRAI AC.

Attachments

Fysieke fixatie.pdf Info on Fysieke fixatie.pdf 170350 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-37) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]