GEDRAG-CAP

De klemtoon van deze CAP ligt op het omkeren van het DAGELIJKSE vertoon van storend gedrag op de volgende gebieden: Lees verder

Home Care

Gedrag-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Long Term Care Facility

Gedrag-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Acute Care

Deze CAP wordt reeds berekend voor de interRAI AC, maar er zijn momenteel nog geen protocollen beschikbaar. Hieronder toch reeds wat bijkomende info over de CAP.
  • DOEL: Identificeren van personen die gedragssymptyomen die of de kans hebben om te verbeteren of die achteruit kunnen gaan.
  • TRIGGER: Deze CAP is getriggerd als er één van de volgende symptomen aanwezig is: verbaal of fysiek agressief gedrag, verzet tegen zorg, sociaal ongepast of storend gedrag.
  • BETEKENIS VAN DE CODES:
    • Code 0 = Niet geactiveerd, geen gedragsproblemen aanwezig.
    • Code 1 = Gedragsproblemen aanwezig.

Attachments

Gedrag.pdf Info on Gedrag.pdf 168678 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]