KANS OP OPNAME IN EEN INSTELLING-CAP

Deze CAP identificeert cliënten die een verhoogd risico lopen op een opname in een RVT (of een andere gelijkaardige instelling voor langdurige zorg) tijdens de komende maanden. Ze vertonen vooral functionerings-, geheugen-, besluitvormings- en gezondheidsproblemen. In deze CAP wordt beschreven welke stappen er ondernomen moeten worden om het risico op een opname in een dergelijke instelling te verminderen. Lees verder

Home Care

Kans op opname in een instelling-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Long Term Care Facility

Deze CAP wordt niet berekend voor de interRAI LTCF.

Acute Care

Deze CAP wordt reeds berekend voor de interRAI AC, maar er zijn momenteel nog geen protocollen beschikbaar.Hieronder toch reeds wat bijkomende info over de CAP.

 • DOEL: Identificeren van personen die een risico hebben op opname in een instelling na ontslag uit het ziekenhuis en voor wie het instellen van een interventie institutionalisering zou kunnen vermijden.
 • TRIGGER: Deze CAP is getriggerd als de patiënt voorafgaand aan opname niet in een residentiële setting verbleef en als die positief scoort op vier of meer (van de 8) risicofactoren voor institutionalisering na ontslag.
 • BETEKENIS CODES:
  • Code 0 = Niet geactiveerd, geen risico tot opname in een zorginstelling
  • Code 1 = Matig risico op permanente institutionele zorg na ziekenhuisontslag
  • Code 2 = Hoog risico op permanente institutionele zorg na ziekenhuisontslag
  • Code 8 = Reeds institutionele zorg voorafgaand aan de ziekenhuisopname

Attachments

  Page Info My Prefs
This page (revision-17) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]