COGNITIEVERLIES-CAP

De cognitieve kenmerken van een zelfstandig leven omvatten zowel het vermogen om zich recente gebeurtenissen te herinneren als het vermogen om veilig dagelijkse beslissingen te nemen. Enerzijds kunnen milde stoornissen met verouderingsprocessen geassocieerd worden, maar anderzijds is een cognitieve achteruitgang het resultaat van een delirium, een psychiatrische ziekte, een CVA, een metabolische ziekte of een dementie. Lees verder

Home Care

Cognitieverlies-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Long Term Care Facility

Cognitieverlies-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Acute Care

  • DOEL: Identificeren van personen die cognitief achteruit zijn gegaan naar aanleiding van de acute ziekte met het doel om de gepaste zorgen aan te wenden voor herstel of om verdere cognitieve achteruitgang, verlies in moraal of achteruitgang in ADL functioneren te voorkomen. Een bijkomend doel is om een gepaste ondersteuning te kunnen voorzien na ontslag uit het ziekenhuis.
  • TRIGGER: Deze CAP is gebaseerd op de CPS schaal en wordt getriggerd als de patiënt slechter scoort op de huidige CPS-schaal in vergelijking met de premobide CPS-schaal.
  • BETEKENIS CODES:
    • Code 0 = Niet geactiveerd, geen recente (premorbid t.o.v. opname) verandering in het cognitief functioneren.
    • Code 1 = Achteruitgang in cognitief functioneren t.o.v. premobide functioneren, controle en opvolging noodzakelijk.
Voor het volledige protocol, klik verder op onderstaande linken en open het pdf-bestand.

Attachments

Cognitieverlies.pdf Info on Cognitieverlies.pdf 587712 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]