STEMMINGSSTOORNISSEN-CAP

Stemmingsstoornissen (depressie, droefheid en angstsyndroom) zijn veel voorkomende problemen bij volwassenen die zelfstandig of in institutionele settings wonen. Tegelijkertijd worden depressies dikwijls onvoldoende gediagnosticeerd en behandeld, zeker wanneer de prevalentie van symptomen laag is. Lees verder

Home Care

Stemmingsstoornissen-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Long Term Care Facility

Stemmingsstoornissen-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Palliative Care

Stemmingsstoornissen-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Acute Care

Deze CAP wordt reeds berekend voor de interRAI AC, maar er zijn momenteel nog geen protocollen beschikbaar. Hieronder toch reeds wat bijkomende info over de CAP.
  • DOEL: Identificeren van personen die symptomen van angst of depressie vertonen en bij wie een behandeling kan opgestart worden. Symptomen van angst en depressie komen frequent voor bij ouderen die ziek zijn, en beïnvloeden het herstelproces.
  • TRIGGER: Deze CAP is getriggerd als de persoon op het moment van het assessment zelf aangeeft dat symptomen van depressie, angst of lethargie aanwezig zijn.
  • BETEKENIS VAN DE CODES:
    • Code 0 = Niet geactiveerd, aanpak stemmingsstoornissen geen prioriteit.
    • Code 1 = Matig potentieel tot verbetering.
    • Code 2 = Groot potentieel tot verbetering.

Attachments

  Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]