DELIRIUM-CAP

Delirium (delier of acute verwardheid) is een ernstige aandoening die gewoonlijk het gevolg is van een onderliggend acuut gezondheidsprobleem zoals een infectie, een dehydratatie of een reactie op medicatie. Het syndroom wordt geassocieerd met een hoge mortaliteit en morbiditeit (bijv., decubitus, verlies in ADL-functioneren, een verlengde verblijfsduur in het ziekenhuis en meer plaatsingen in een verzorgingsinstelling, toegenomen kosten). Lees verder

De Delirium-CAP wordt enkel geactiveerd (CAP code 1) bij cliënten met actieve deliriumsymptomen. Zodoende moet de actie zich richten op behandeling. Delirium wordt echter geassocieerd met een verhoogde mortaliteit en morbiditeit, vandaar het belang van een goede preventie en vroegtijdige detectie. Deze twee acties krijgen meer en meer aandacht in de literatuur. Bij cliënten zonder actieve deliriumsymptomen (niet-geactiveerde CAP code 0) dienen risicocliënten opgespoord te worden. Daardoor is het belangrijk om ook de niet-geactiveerde Delirium-CAP weer te geven, zodat de actie zich kan richten op preventie.

Home Care

Delirium-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Long Term Care Facility

Delirium-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Palliative Care

Delirium-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Acute Care

1. CAP DELIRIUM PREVENTIE

 • DOEL: Identificeren van personen die een risico hebben om een delirium te ontwikkelen met het oog op het uitvoeren van gepaste strategieën ter preventie van delirium.
 • TRIGGER: Deze CAP wordt getriggerd bij een milde cognitieve stoornis of bij een cognitieve beperking die ernstiger is dan het premorbide cognitief functioneren.
 • BETEKENIS VAN DE CODES:
  • Code 0 = Niet geactiveerd, acties ter preventie van delirium zijn niet onmiddellijk noodzakelijk
  • Code 1 = Risico op delirium.

Voor het volledige protocol, klik verder op onderstaande linken en open het pdf-bestand.

2. CAP DELIRIUM BEHANDELING

 • DOEL:Identificeren van personen met delirium met het oog op het uitvoeren van gepaste zorg.
 • TRIGGER: Deze CAP wordt getriggerd als er een nieuwe episode is van verward denken of veranderd bewustzijn.
 • BETEKENIS VAN DE CODES:
  • Code 0 = Niet geactiveerd, geen actieve deliriumsymptomen.
  • Code 1 = Delirium aanwezig.

Voor het volledige protocol, klik verder op onderstaande linken en open het pdf-bestand.

Attachments

Delier.pdf Info on Delier.pdf 143838 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-60) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]