VALINCIDENTEN-CAP

Een valincident wordt gedefinieerd als een onverwachte positieverandering waarbij de persoon op een lager gelegen niveau terechtkomt (bijv., vloer, grond of zetel). Naarmate mensen verouderen zijn valincidenten de voornaamste oorzaak van morbiditeit en mortaliteit, maar ook bij jongere, kwetsbare mensen zijn ze een belangrijke oorzaak van verwondingen. Voorzorgmaatregelen voor cliënten die nog nooit gevallen zijn richten zich tot de risicofactoren en hebben verschillende doelstellingen: lichaamsbeweging, evenwicht, delirium, interactie tussen geneesmiddelen. Deze onderwerpen komen ook in heel wat andere CAP’s aan bod. Deze CAP focust zich niet op cliënten die nog nooit gevallen zijn, maar eerder op groepen die een hoger risico lopen op valincidenten doordat ze in het verleden reeds gevallen zijn. Lees verder

De Valincidenten-CAP wordt enkel geactiveerd (CAP code 1 of code 2) wanneer de cliënt een valincident heeft meegemaakt. Valpreventie is dus belangrijk en wordt in de richtlijnen uitgewerkt. Maar een aantal cliënten met een hoog risico op vallen (door loopproblemen), worden niet geactiveerd omdat ze nog nooit gevallen zijn. Toch moeten deze cliënten gedetecteerd worden zodat valpreventie toegepast kan worden. Dit wordt beschreven in de Valincidenten-CAP code 0. Deze informatie moet ook weergegeven worden, vandaar het belang om de CAP met code 0 ook weer te geven.

Home Care

Valincidenten-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Long Term Care Facility

Valincidenten-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Palliative Care

Valincidenten-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Acute Care

 • DOEL: Identificeren van personen met een risico op vallen tijdens de ziekenhuisopname of na ontslag met het oog op het aanwenden van gepaste preventiestrategieën.
 • TRIGGER: Deze CAP wordt getriggerd op twee niveaus:
  • Een matig valrisico: er werd een valincident gerapporteerd in de laatste 90 dagen en bovendien is er één van de volgende kenmerken aanwezig is: (1) een beperkt gezichtsvermogen, (2) zich moeilijk of niet kunnen omdraaien en de andere kant opkijken vanuit staande positie, of (3) een code van 2 of meer op de Cognitive Performance Scale (CPS).
  • Een hoog valrisico: minstens één valincident werd gerapporteerd in de laatste 90 dagen en bovendien minstens twee van de volgende kenmerken aanwezig zijn: (1) een beperkt gezichtsvermogen, (2) zich moeilijk of niet kunnen omdraaien en de andere kant opkijken vanuit staande positie, of (3) een code van 2 of meer op de Cognitive Performance Scale (CPS).
 • BETEKENIS VAN DE CODES:
  • Code 0 = Niet geactiveerd, geen valincidenten in de laatste 90 dagen.
  • Code 1 = Matig valrisico.
  • Code 2 = Hoog valrisico.

Voor het volledige protocol, klik verder op onderstaande linken en open het pdf-bestand

Attachments

Valincidenten.pdf Info on Valincidenten.pdf 171478 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-22) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]