PIJN-CAP

Pijn is "een onaangename sensorische en emotionele ervaring die geassocieerd wordt met bestaande of dreigende weefselbeschadiging". Het is een subjectieve ervaring, en "het onvermogen om verbaal te communiceren sluit niet uit dat een individu mogelijks pijn lijdt en nood heeft aan een geschikte pijnstillende behandeling." (International Association for the Study of Pain –IASP). Lees verder

Home Care

Pijn-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Long Term Care Facility

Pijn-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Palliative Care

Pijn-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Acute Care

Deze CAP wordt reeds berekend voor de interRAI AC, maar er zijn momenteel nog geen protocollen beschikbaar. Hieronder toch reeds wat bijkomende info over de CAP.
 • DOEL: Identificeren van ouderen bij wie de pijn momenteel of zeer recent de mogelijkheden tot functioneren beperkt. Deze functiebeperkingen kunnen een rechtstreeks effect van de pijn zelf of van pijnangst zijn; of het kan dat de pijn de interpersoonlijke relaties van de persoon stoort of het kan zijn dat door de analgetica nadelige effecten optreden. De pijn kan acuut of chronisch zijn. Het betreft het identificeren van personen met pijn bij wie de mogelijkheid bestaat om de pijn te verlichten.
 • TRIGGER: Deze CAP is getriggered wanneer de persoon pijn meldt tijdens de ziekenhuisopname en als er een potentieel is de pijn te verlichten. Deze CAP wordt getriggerd op twee niveaus:
  • Een matig potentieel tot pijnvermindering is aanwezig als de pijn tijdens de ziekenhuisopname niet is toegenomen in frequentie en intensiteit t.o.v. de premorbide pijn.
  • Een groot potentieel tot pijnvermindering is aanwezig als de pijn tijdens de ziekenhuisopname is toegenomen in frequentie of intensiteit t.o.v. de premorbide pijn.
 • BETEKENIS VAN DE CODES:
  • Matig potentieel tot vermindering pijn
   • Code 0 = Niet geactiveerd
   • Code 1 = Matig potentieel tot pijnvermindering: geen toename in frequentie of intensiteit
  • Groot potentieel tot vermindering pijn
   • Code 0 = Niet geactiveerd
   • Code 1 = Hoog potentieel tot pijnvermindering: toename in frequentie of intensiteit

Attachments

Pijn.pdf Info on Pijn.pdf 609040 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-10) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]