Tabak- en alcoholgebruik - Clinical Assessment Protocol (CAP) code 1

De informatie over deze CAP-code wordt opgesplitst in drie delen:

I. Betekenis:

De betekenis van code 1 bij de Tabak- en alcoholgebruik-CAP.

II. Probleemstelling:

Omschrijving, situering en probleemstelling.

III. Richtlijnen:

In afwachting van een volledige bewerking zoals bijvoorbeeld nu reeds het geval is voor de Fysieke fixatie-CAP, Delirium-CAP, Valincidenten-CAP, ..., verwijzen we naar een doorlopende tekst die hier kan gedownload worden.

Deze informatie kunt u uitprinten(info). De mogelijkheid bestaat om door te linken naar bijkomende literatuur.

Terug Tabak- en alcoholgebruik-CAP

Attachments

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]