Het team van BelRAI is verheugd de nieuwe interRAI CAP's (Clinical Assessment Protocols) of Klinische Analyseprotocollen te kunnen voorstellen voor gebruik bij de interRAI-beoordelingsinstrumenten voor thuiszorg en intramurale zorg. De nieuwe CAP’s kunnen ook met de instrumenten voor woonzorg en beschermd wonen en de vorige generatie beoordelingsinstrumenten, toegepast in verzorgingstehuizen (MDS 2.0) en bij thuiszorg (HC 2.0)(info), gebruikt worden. We hopen dat daardoor alle clinici, of ze nu met de oude of de nieuwe instrumenten werken, van dit omvangrijk onderzoeksinitiatief kunnen profiteren.

In BelRAI zijn reeds de meeste CAP's met betrekking tot de beoordelingsinstrumenten voor de Home Care (thuiszorg) en de LTCF (langdurige intramurale zorg) geïmplementeerd.

De nieuwe CAP’s werden voor het eerst uitgebracht op de interRAI Canadian Institute for Health Information-conferentie in Ottawa, Canada, mei 2007. InterRAI heeft in het najaar van 2007 nieuwe CAP’s uitgebracht voor gebruik bij zijn instrumenten voor de intramurale psychiatrie en ambulante geestelijke gezondheidszorg. Verder houden zich ook drie werkgroepen bezig met de ontwikkeling van een eerste generatie CAP’s voor de interRAI -beoordelingsinstrumenten voor ziekenhuiszorg, palliatieve zorg en verstandelijke handicap. De release van die CAP’s is in 2008 voorzien.

De inspanningen die nodig waren om tot de nieuwe CAP’s te komen, werden geleverd door de instrument- en systeemontwikkelingsgroep (ISD) van interRAI onder leiding van John Morris. De ISD en zijn subcomités bestaan uit een interdisciplinair team van vertegenwoordigers afkomstig uit acht landen:

  • Australië (Len Gray, MD, PhD)
  • Canada (Katherine Berg PhD, PT; John P. Hirdes, PhD; Trevor Frise Smith, PhD)
  • Finland (Harriet Finne-Soveri, MD, PhD; Magnus Björkgren, PhD)
  • Frankrijk (Jean-Claude Henrard, MD)
  • Nederland (Dinnus Frijters, PhD)
  • Verenigde Staten (Pauline Belleville Taylor, RN, MS, CS; Brant E. Fries, PhD; Catherine Hawes, PhD; John N. Morris, PhD, MSW; R. Knight Steel, MD; Sue Nonemaker, RN, MS; Terry Rabinowitz, MD; David Zimmerman PhD)
  • Zweden (Gunnar Ljunggren, MD, PhD)
  • Zwitserland (Ruedi Gilgen, MD)
De leden van de ISD en zijn subcomités hebben bovendien zorgverleners en onderzoekers van over de hele wereld opgezocht om zo met hun feedback rekening te kunnen houden. In de Verenigde Staten hebben zorgverleners van Hebrew SeniorLife in Boston de concept-CAP’s geëvalueerd, en in Canada hebben het Canadian Institute for Health Information (CIHI), Nancy Curtin-Telegdi, MA, Nancy White, MBA en zorgverleners van over het hele land fundamentele feedback gegeven.

Voor het opstellen van deze nieuwe CAP’s werd uitgebreid onderzoek gedaan waarbij rekening gehouden werd met het meest recente bewijsmateriaal uit de wetenschappelijke literatuur, internationale praktische richtlijnen en informatiegeldigheid verschaft door vakdeskundigen van over de hele wereld. Heel belangrijk voor dat onderzoek was het extensieve gebruik van de uitgebreide interRAI- databases van Canada, de Verenigde Staten, elf Europese landen en Hong Kong, om de CAP-triggers te herdefiniëren en de factoren geassocieerd met de verschillende resultaten van een bepaalde zorg te onderzoeken (NB: interRAI kon ook verscheidene andere vertrouwelijke onderzoeksdatabases raadplegen die onderhouden worden door leden uit Canada en de Verenigde Staten). Zo werden bijvoorbeeld meer dan anderhalf miljoen thuiszorgbeoordelingen uit Canada en Europa geanalyseerd om op die manier de resultaten van thuiszorg te kunnen evalueren. Verder gaven ook meer dan 300 000 beoordelingen van "complex continuing care"-instellingen (CCC’s) in Ontario en miljoenen beoordelingen van rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) in de Verenigde Staten inzicht in hun ervaring met langdurige zorgverlening.

Het updaten van de CAP’s is een groots en internationaal onderzoeksproject dat zich vooral richt op het verbeteren van de zorg- en levenskwaliteit van zorgbehoevenden. In combinatie met de release van twaalf nieuwe versies van de interRAI-beoordelingsinstrumenten betekent dit werk voor interRAI een grote stap vooruit in de ontwikkeling van een echt geïntegreerd gezondheidszorginformatiesysteem.

Wereldwijd is de interRAI-organisatie dus verantwoordelijk voor de verspreiding van de nieuwe CAP’s. In het Belgisch pilootproject BelRAI, in opdracht van de Federale Overheidsdienst (FOD), Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu , is LUCAS, centrum voor zorgonderzoek & consultancy (KULeuven) verantwoordelijk voor de vertalingen en de noodzakelijke aanpassingen naar de Vlaamse context toe. Onze Waalse collega's van de ULg, Université de Liège, zijn verantwoordelijk voor de Franstalige (en later ook voor de Duitstalige) versies.

Attachments

  Page Info My Prefs
This page (revision-87) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]