DECUBITUS-CAP

Decubitus ontstaat ten gevolge van permanente druk op een bepaald huidgebied en kan gaan van beschadiging van de opperhuid tot aantasting van diepe onderhuidse weefsels, waaronder ook het botweefsel. Decubitus wordt naargelang de diepte van de wond in verschillende gradaties ingedeeld en treedt vaak op boven een uitstekend gedeelte van het beenderstelsel, vooral het heiligbeen (sacrum) en de grote trochanter. Lees verder

Home Care

Decubitus-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Long Term Care Facility

Decubitus-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Palliative Care

Decubitus-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Acute Care

Deze CAP wordt reeds berekend voor de interRAI AC, maar er zijn momenteel nog geen protocollen beschikbaar. Hieronder toch reeds wat bijkomende info over de CAP.

1. CAP DECUBITUS PREVENTIE

 • DOEL: Identificeren van personen met een risico voor het ontwikkelen van een doorligwonde. Aanreiken van strategieën ter preventie van doorligwonden. Preventie van doorligwonden is van vitaal belang. Eens gemanifesteerd, kunnen deze letsels voor grote ongemakken zorgen, en enorme tijd en moeite kosten om te herstellen; bovendien kunnen ze leiden tot ernstige medische complicaties met een verhoogd risico op mortaliteit.
 • TRIGGER: Deze CAP wordt getriggerd als een risico is voor het ontwikkelen van een doorligwonde gebaseerd op de aanwezigheid van 2 of meer (van de 6) criteria.
 • BETEKENIS VAN DE CODES:
  • Code 0 = Niet geactiveerd, geen risico op het ontwikkelen van een doorligwonde.
  • Code 1 = Risico op ontwikkeling van doorligwonde.

2. CAP DECUBITUS BEHANDELING

 • DOEL: Identificeren van personen met die een behandeling nodig hebben voor een doorligwonde; Aanreiken van strategieën ter preventie en behandeling van doorligwonden. Preventie van (bijkomende) doorligwonden is van vitaal belang. Eens gemanifesteerd, kunnen deze letsels voor grote ongemakken zorgen, en enorme tijd en moeite kosten om te herstellen; bovendien kunnen ze leiden tot ernstige medische complicaties met een verhoogd risico op mortaliteit.
 • TRIGGER: Deze CAP wordt getriggerd als er een doorligwonde aanwezig is.
 • BETEKENIs VAN DE CODES:
  • Code 0 = Niet geactiveerd, geen doorligwonde aanwezig.
  • Code 1 = Doorligwonde aanwezig.

Over decubitus kan tevens heel veel informatie gevonden worden op: Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.

Gemakshalve kan hier ook het document "Classificatie van decubitus" gedownload(info) worden.

Attachments

  Page Info My Prefs
This page (revision-20) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]