Activiteiten van het dagelijks leven - Clinical Assessment Protocol (CAP) code 2

De informatie over deze CAP-code wordt opgesplitst in drie delen:

I. Betekenis:

De betekenis van code 2 bij de ADL-CAP.

II. Probleemstelling:

Omschrijving, situering en probleemstelling.

III. Richtlijnen:

In afwachting van een volledige bewerking zoals bijvoorbeeld nu reeds het geval is voor de Fysieke fixatie-CAP, Delirium-CAP, Valincidenten-CAP, ..., verwijzen we naar een doorlopende tekst die hier kan gedownload worden.

Deze informatie kunt u uitprinten(info).

Terug ADL-CAP

Attachments

CAPadl_2.pdf Info on CAPadl_2.pdf 546699 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]