DIT IS EEN TESTPAGINA !!!

Deutsch


Zorgschalen voor de verschillende zorgsettings (BelRAI)

In BelRAI zijn de volgende interRAI-zorgschalen met betrekking tot de beoordelingsinstrumenten voor de Home Care (thuiszorg), de Long Term Care Facility (residentiële zorg) en de Acute Care (acute zorg) geïmplementeerd:

ZorgschalenHCLTCFACPC

ADL Hierarchy Scale (ADLH)
Age Years Scale
Body Mass Index (BMI)
Changes in Health, End-stage disease and Symptoms and Signs Scale (CHESS)
Communication Scale
Cognitive Performance Scales (CPS2)
Depression Rating Scale (DRS)
IADL Scales
Method for Assigning Priority Levels (MAPLe)
Pain Scale
Pressure Ulcer Risk Scale (PURS)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
...
...
X
X

X
...
X
...
X
X
X
X
...
X
...

X
X
X
...
X
X
X
...
...
X
X

De zorgschalen voor de Palliative Care (palliatieve zorg) worden gedurende de maanden mei en juni 2012 geactiveerd op BelRAI.

Zorgschalen voor de verschillende zorgsettings (BelRAI)

In BelRAI zijn de volgende interRAI-zorgschalen met betrekking tot de beoordelingsinstrumenten voor de Home Care (thuiszorg), de Long Term Care Facility (residentiële zorg) en de Acute Care (acute zorg) geïmplementeerd:

ZorgschalenHCLTCFACPC

ADL Hierarchy Scale (ADLH)
Age Years Scale
Body Mass Index (BMI)
Changes in Health, End-stage disease and Symptoms and Signs Scale (CHESS)
Communication Scale
Cognitive Performance Scales (CPS)
Depression Rating Scale (DRS)
IADL Scales
Method for Assigning Priority Levels (MAPLe)
Pain Scale
Pressure Ulcer Risk Scale (PURS)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
...
...
X
X

X [1]
...
X
...
X
X
...
X
...
X [2]
...

X
X
X
...
X
X
X
...
...
X
X

[#1]: Acute Care ADL Hierarchy Scale (ADLH) afwijkend.
[#2]: Acute Care Pain Scale afwijkend.

De zorgschalen voor de Palliative Care (palliatieve zorg) worden gedurende de maanden mei en juni 2012 geactiveerd op BelRAI.


Andere schalen:
THUISPAGINA BelRAIWiki


WELKOM op BelRAIWiki!

Deze Wiki is een informatief platform met vooral achtergrondgegevens, verduidelijkingen en illustraties omtrent RAI, het BelRAI-project en Protocol 3.

Van hieruit vertrekken ook links naar de BelRAI-webapplicaties.
De informatie wordt daardoor op een handige manier toegankelijk gemaakt bij het interpreteren en online invullen van beoordelingen en het consulteren van verwerkte gegevens.

Wij wensen jullie veel succes!

Het BelRAI-team

Laatste aankondigingen

17/05/2011 19.30 - Nieuwe schema's over transfers van cliënten over zorgzettings heen.

10/03/2011 17.00 - Update Veiligheidsconsulenten.

04/03/2011 20.30 - Update Privacy Policy en Veiligheidsconsulenten.

25/02/2011 17.30 - Nieuwe pagina: Veiligheidsconsulenten.

25/02/2011 14.00 - Nieuw document i.v.m. het privacybeleid.

24/01/2011 22.00 - Nieuwe pagina: Stroomschema's resultaten.

17/01/2011 13.30 - Nieuw: opleiding tot veiligheidsconsulent.

11/01/2011 20.00 - Nieuwe pdf m.b.t. de zorgschalen bij de Downloads.

Alle aankondigingen


Inlogproblemen
op de B
elRAI-webapplicatie?


De inlogproblemen gerelateerd aan eID zijn momenteel opgelost.

Het inloggen met de browser Firefox 4.0 is nog problematisch (Firefox 4.0 zelf manueel configureren) en zal zo snel mogelijk worden opgelost. Er doen zich geen problemen voor met Firefox 3.6 of Internet Explorer.

Meer informatie over inloggen op de BelRAI-webapplicatie vindt u hier.Bij inlogproblemen kunt u steeds het contactcenter van eHealth bereiken op het nummer 02/788.51.55 tussen 7 en 20 uur.

eHealth.png

Voorziene updates:
BelRAI-testsite op woensdag 8 juni.
BelRAI-productiesite op 23 juni tussen 14.00 en 19.00.
Gelieve ons te verontschuldigen voor de storingen die daarmee kunnen gepaard gaan.

Zoeken op deze Wiki

Voorlopig kan op BelRAIWiki niet worden gezocht (via "Search", rechtsboven op deze pagina) op woorden die speciale tekens bevatten zoals bijvoorbeeld "ë", "ç" en "é". Gelieve daarom in de zoekbox speciale tekens te vervangen door * (sterretje).@ Veel gestelde vragen (FAQ)

@ Inschrijven op de Nieuwsbrief

@ Uw mening over deze thuispagina


THUISPAGINA BelRAIWiki

Welkom op BelRAIWiki!

Het Resident Assessment Instrument (RAI) werd op het einde van de jaren 1980 in de Verenigde Staten ontwikkeld om de gezondheids- en welzijnssituatie van ouderen in instellingen op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier in beeld te brengen met als doel een hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring te realiseren. Pas nadien werden de interRAI-beoordelingsinstrumenten voor de andere zorgsectoren ontwikkeld. Lees verder

BelRAI is een Belgisch (FOD) pilootproject voor een uniforme en online registratie (interRAI-beoordelinginstrumenten op de BelRAI-webapplicatie) van cliëntgegevens in de thuiszorg (Home Care), in de residentiële zorg (LTCF) en in de acute ziekenhuiszorg (Acute Care) in een streven naar een betere informatiedoorstroming en zorgkwaliteit.

BelRAI werkt samen met het eHealth-platform van de Belgische overheid en wordt gesuperviseerd door het Sectoraal Comité van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om een interdisciplinaire aanpak te bevorderen kunnen in de BelRAI-webapplicatie alle (soms uiteenlopende antwoorden) van medici, paramedici en andere zorgverleners op vragen in de verschillende items van het interRAI-beoordelingsinstrument worden geregistreerd. Na het overlopen, eventueel bespreken en vervolledigen van de antwoorden, kan de beoordelingsverantwoordelijke de resultaten (o.a. CAP's en Zorgschalen) laten berekenen.
Deze gegenereerde, transparante potentiële probleemgebieden en guidelines kunnen uiteindelijk op een autonome manier worden gebruikt door de zorgverleners in de verschillende zorgsettings bij het realiseren van een holistische, hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring.

Deze Wiki-site is een informatief platform met heel wat verduidelijkingen en illustraties omtrent BelRAI en meer specifiek de interRAI-beoordelingsinstrumenten. Vanuit deze wiki-site vertrekken links naar de BelRAI-webapplicatie.
Tijdens het invullen van de beoordelingen en het consulteren van de berekende resultaten - voor de thuiszorg (Home Care), de zorg in residentiële settings (Long Term Care Facilities) en de acute zorg (Acute Care) - kan daardoor op ieder moment en op iedere plaats in de BelRAI-webapplicatie gebruik worden gemaakt van deze informatie. De interRAI-beoordelingsinstrumenten kunnen op die manier gemakkelijker geïnterpreteerd en dus ook correcter worden ingevuld. Hoe correcter een beoordeling wordt ingevuld hoe waardevoller de resultaten zullen zijn die er uitein

  Page Info My Prefs
This page (revision-176) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]