Nieuwsberichten

Op deze pagina worden vooral de structurele wijzigingen van deze wiki weergegeven. Kleinere, inhoudelijke wijzigingen kunt u hier niet op terugvinden.


12/10/2015 23.06 - BelRAI Web service is operationeel.
27/03/2015 17.45 - Nieuw Informed consent voor P3-Controlegroep.
24/02/2015 16.30 - Nieuw Informed consent en Economische vragenlijst voor P3.
10/10/2014 17.00 - Nieuw Informed consent en Economische vragenlijst voor P3.
24/09/2013 11.00 - Informed consents voor Palliative Care en BelRAI Screener.
23/09/2013 12.20 - Nieuwe pagina's: BelRAI Screener.
29/08/2012 14.40 - Updates van Clinical Assessment Protocols en CAP's per zorgzetting met betrekking tot de interRAI Palliative Care.
07/05/2012 17.15 - Nieuwe pagina: Zorgschalen per zorgsetting.
30/04/2012 16.50 - Update zorgschalen.
20/12/2011 17.00 - Nieuw beoordelingsinstrument beschikbaar op de testsite van BelRAI: de interRAI Palliative Care.
04/11/2011 10.00 - Nieuwe applicatie voor Protocol 3 beschikbaar.
25/10/2011 17.30 - Update document m.b.t.overnemen van antwoorden & samenstellen van een beoordeling.
17/06/2011 18.00 - Leidraad "BelRAI en de Thuiszorg".
25/05/2011 21.00 - Nieuwe pagina: RUG's.
17/05/2011 19.30 - Nieuwe schema's over transfers van cliënten over zorgzettings heen.
10/03/2011 17.00 - Update Veiligheidsconsulenten.
04/03/2011 20.30 - Update Privacy Policy en Veiligheidsconsulenten.
25/02/2011 17.30 - Nieuwe pagina: Veiligheidsconsulenten.
25/02/2011 14.00 - Nieuw document i.v.m. het privacybeleid.
24/01/2011 22.00 - Nieuwe pagina: Stroomschema's resultaten.
17/01/2011 13.30 - Nieuw: Opleiding tot veiligheidsconsulent.
11/01/2011 20.00 - Nieuwe pdf m.b.t. de zorgschalen bij de Downloads.
15/12/2010 13.00 - Update Privacy Policy en Downloads (BEL-schaal).
09/12/2010 12.00 - Nieuwe pagina: Nieuwsbrieven.
12/11/2010 15.50 - Nieuwe pagina: Release Notes.
27/10/2010 18.30 - Update FAQ en nieuwe pagina Beveiligingsschema's.
14/10/2010 18.00 - Deze lijst geeft aan welke gebruikerscategorieën (rollen) vanaf 19 oktober 2010 toegang krijgen tot de officiële BelRAI-productiesite.
17/09/2010 18.00 - Nieuwe pagina: Opleidingen P3.
23/06/2010 17.30 - Nieuwe pagina: Netwerk consortia & Stroomschema's.
09/06/2010 14.40 - Nieuwe pagina: Vragenlijsten P3 en update Downloads (Edmonton Frail Scale).
27/05/2010 22.30 - Nieuwe pagina: Opleidingen.
12/05/2010 18.00 - Update Informed Consent (BelRAI en Protocol 3) en Privacy Policy.
30/04/2010 17.00 - Toegang tot de officiële BelRAI-productiesite via een rechtstreekse link.
19/04/2010 15.30 - Update Follow-up P3.
13/04/2010 14.30 - Update FAQ.
01/04/2010 21.00 - Nieuwe zorgschaal: MAPLe.
21/03/2010 10.00 - Update Zorgschalen.
07/12/2009 16.00 - Nieuwe zorgschaal: PURS.
04/11/2008 12.00 - Nieuwe versies LTCF en HC (2.0 van 2008-09-17) online.
04/10/2008 14.00 - Nieuwe versie van de CAP's online.
26/06/2008 17.30 - Verbeterde versie van het gebruikershandboek voor de CAP's (2008) bij de rubriek Downloads.
08/04/2008 16.00 - Schematische voorstelling van de groepshiërarchie en het toegangsbeleid in BelRAI.
04/03/2008 15.24 - Rubriek "Intervisie" aangevuld.
03/03/2008 12.00 - Belangrijke mededeling vanwege het Directoraat-Generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen - Cel Chronische, Ouderen - en Palliatieve zorgen.
21/02/2008 12.00 - BelRAI zal maandag 25 februari tijdelijk niet bereikbaar zijn wegens onderhoudswerken.
06/02/2008 08.00 - Nieuwe interface voor BelRAI en BelRAIWiki.
31/01/2008 16.32 - De officiële site en de testsite van BelRAI zullen maandag 4 EN dinsdag 5 februari tijdelijk niet bereikbaar zijn wegens onderhoudswerken.
29/01/2008 16.15 - Volledige rubriek "CAP-triggers" online.
24/01/2008 14.20 - Alle CAP's online.
19/01/2008 16.00 - Start nieuwe rubriek "CAP-triggers".
18/01/2008 17.00 - Nieuwe rubriek "Privacy Policy".
11/01/2008 15.00 - Reeds negen geheel of gedeeltelijk uitgewerkte CAP's online.
20/12/2007 20.00 - Handboek CAP's online!
19/12/2007 12.00 - Nieuwe informatie i.v.m. de Zorgschalen.
06/12/2007 18.39 - De BelRAI-webapplicatie zal vrijdag 14 december tijdelijk onbereikbaar zijn wegens werkzaamheden. De werkzaamheden, die zullen plaatsvinden van 12.00 tot 17.00, omvatten o.a. een eerste versie van de nieuwe CAP's 2007!
28/11/2007 17.00 - De Fysieke fixatie-CAP online!
27/11/2007 21.00 - BelRAIWiki Vlaanderen gelinkt aan de BelRAI-webapplicatie: tijdens het invullen van de beoordelingen (HC en LTCF) in BelRAI kan daardoor op ieder moment en op iedere plaats gebruik worden gemaakt van de informatie die via het aanklikken van een infolink kan worden verkregen. Vragen kunnen op die manier gemakkelijker geïnterpreteerd en dus ook correcter worden ingevuld. Hoe correcter een beoordeling wordt ingevuld hoe waardevoller de resultaten zullen zijn die er uiteindelijk zullen uit voortvloeien. Het spreekt vanzelf dat dit ten goede komt van onze cliënten.
23/11/2007 20.00 - Na de HC-Secties zijn nu ook de LTCF-Secties, van het gebruikershandboek bij het invullen van de MDS van de interRAI LTCF en aangepast aan de Vlaamse zorgsettings, beschikbaar op BelRAIWiki Vlaanderen. Ook deze verwerking wordt binnenkort gelinkt aan de respectievelijke MDS-secties in de webapplicatie BelRAI zelf.
10/11/2007 19.30 - Ter illustratie kan de Delirium-CAP geconsulteerd worden. De andere CAP's zijn in voorbereiding.
07/11/2007 20.00 - De HC-Secties van het gebruikershandboek bij het invullen van de MDS van de interRAI Home Care en aangepast aan de Vlaamse zorgsettings zijn nu ook beschikbaar op BelRAIWiki Vlaanderen. Deze verwerking wordt binnenkort ook gelinkt aan de respectievelijke MDS-secties in de webapplicatie BelRAI zelf.
26/10/2007 10.00 - De Verklarende woordenlijst, sommige FAQ en Downloads zijn beschikbaar op BelRAIWiki Vlaanderen (andere items volgen in de komende dagen, weken, ...)
24/10/2007 09.30 - De eerste opleiding BelRAI LTCF werd gegeven; de opleiding BelRAI HC werd reeds vorige maand gestart.
23/10/2007 17.40 - BelRAIWiki Vlaanderen ziet voor het eerst het daglicht via belraiwiki.health.belgium.be/nl/.

  Page Info My Prefs
This page (revision-145) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by kberckmans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]