ADL Hierarchy Scale (ADLH)

De Activities of Daily Living Hierarchy Scale of Hiërarchische ADL-schaal groepeert 4 items van het ADL-functioneren volgens (hiërarchische) fasen namelijk vroegtijdig, medio en laattijdig ADL-functieverlies (Sectie G2 bij Home Care; Sectie G1 bij LTCF; Sectie J2 bij Palliative Care):

 • persoonlijke hygiëne,
 • zich verplaatsen,
 • toiletgebruik,
 • eten
en (Sectie G1 bij Acute Care):
 • persoonlijke hygiëne,
 • wandelen,
 • toiletgebruik,
 • eten.
ADL-functies die in een vroeg stadium verminderen (bijv., persoonlijke hygiëne) krijgen een minder hoge score dan ADL-functies die langer behouden blijven (bijv., eten). De schaal meet de mate van ADL-afhankelijkheid. Een hoge score geeft met grote zekerheid aan dat de cliënt meer hulpbehoevend is dan wanneer de score lager zou zijn. De 7 niveaus van 0 tot 6 zijn:
 • 0 = zelfstandig bij de 4 ADL-functies
 • 1 = tenminste toezicht bij één ADL-functie (en minder dan beperkte hulp bij alle 4 ADL-functies)
 • 2 = beperkte hulp vereist bij 1 of meer van de 4 ADL-functies ( en minder dan uitgebreide hulp bij alle 4 ADL-functies)
 • 3 = tenminste uitgebreide hulp vereist bij de persoonlijke hygiëne en/of het toiletgebruik (en minder dan uitgebreide hulp vereist bij het eten en het zich verplaatsen)
 • 4 = uitgebreide hulp vereist bij het eten of het zich verplaatsen (geen totale afhankelijkheid bij het eten en het zich verplaatsen)
 • 5 = totale afhankelijkheid bij het eten en/of het zich verplaatsen
 • 6 = totale afhankelijkheid bij de 4 ADL-functies

Bronnen en aanvullende literatuur

Morris JN, Fries BE, Morris SA. 1999. Scaling ADLs within the MDS. Journals of Gerontology Series A-Biological Sciences & Medical Sciences. 54:M546-553.

  Page Info My Prefs
This page (revision-52) last changed on 10:21 22-Dec-2022 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]