ADL Short Form Scale (ADLSF)

De Activities of Daily Living Short Form Scale of Mini ADL-schaal geeft een score van de ADL-status weer die meer gevoelig is voor veranderingen over een bepaalde periode dan de ADL Hierarchy Scale. Deze schaal gebruikt 4 items van het ADL-functioneren (Sectie G bij zowel HC als bij LTCF):

  • persoonlijke hygiëne,
  • zich verplaatsen,
  • toiletgebruik,
  • eten.
en (Sectie G bij AC):
  • persoonlijke hygiëne,
  • wandelen,
  • toiletgebruik,
  • eten.

De ADLSF-schaal heeft een bereik van 0 tot 16. Personen met een normale ADL-functie scoren 0. Hogere scores duiden op meer moeilijkheden bij het uitvoeren van activiteiten en dus een hogere afhankelijkheid.

Deze schaal wordt voorlopig alleen gebruikt in het algoritme om de Acute Care ADL Prevention en ADL Treatment CAP te berekenen.

Bronnen en aanvullende literatuur

Morris JN, Fries BE, Morris SA. 1999. Scaling ADLs within the MDS. Journals of Gerontology Series A-Biological Sciences & Medical Sciences. 54:M546-553.'

  Page Info My Prefs
This page (revision-22) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]